۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
معرفي گروه
تعريف علم اقتصاد نوآوري:
علم اقتصاد نوآوري يك تئوري اقتصاد در حال رشد است كه تاكيد آن بر نوآوري و كارآفريني مي باشد. اقتصاد نوآوري از دهه 1990 به عنوان يك رشته مستقل در علم اقتصاد شناخته شد (Cecere، 2015). به دليل اهميت روز افزون دانش و نوآوري در رقابت پذيري بنگاهها، مناطق و اقتصادها و همچنين به دليل ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد نوآوريها كه تحليل روند نوآوري را در بافت استاندار اقتصاد صنعتي مشكل مي كند، اين رشته تحصيلي روز به روز بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. 
 علم اقتصاد نوآوري شاخه اي اقتصاد است كه مدلهاي سنتي رشد اقتصاد را به گونه اي دوباره مدل سازي مي كند كه در آنها دانش، فناوري، كارآفريني ، و نوآوري در مركز مدل قرار مي گيرند، نسبت به اينكه يك نيروي مستقلي باشند كه در حد زيادي بي تاثير از سياستها باشند. 
علم اقتصاد نوآوري بر اساس دو باور اصلي است: اينكه هدف اصلي سياست اقتصاد مي بايست افزايش بهره وري از طريق نوآوري باشد و اينكه بازارها با تكيه بر منابع داده توليد و علامت هاي قيمتي هميشه در افزايش بهروري، و از اين رو رشد اقتصادي، كارآمد نيستند، كه اين در تضاد با دو مكتب اقتصادي مرسوم، شامل اقتصاد نئوكلاسيت و اقتصاد كينزي، است.
 
 
اهم وظايف گروه
- پژوهش در زمينه موضوعات مربوط به اقتصاد نوآوري
- انتشار نتايج پژوهش اعضاي گروه در قالب گزارش، كتاب و مقالات علمي
- همكاري با ساير نهادهاي مرتبط با موضوع گروه
- برگزاري كارگاهها، سخنرانيها و همايشهاي مربوط به موضوع  گروه 
 
 مدير گروه
دكتر مژگان سمندر علي اشتهاردي
دكتري اقتصاد از دانشگاه استراسبورگ (فرانسه) و سانت آننا (ايتاليا)
پست الكترونيكي: samandar.mojgan@gmail.com
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/07/01
تعداد بازدید:
1015
دانشگاه الزهرا
 تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاكس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.