۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
رياست پژوهشكده

آقاي دكتر حسين راغفر

رئيس پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا

رشته تحصيلي : اقتصاد
مرتبه علمي : دانشيار
شماره تلفن مستقيم :85692394
شماره تلفن داخلي :2394
آدرس پست الكترونيكي :h.raghfar@alzahra.ac.ir 
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/18
تعداد بازدید:
1285
دانشگاه الزهرا
 تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاكس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.