۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
سال 1397
1397/01/22
 • در محضر رییس محترم اداره ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاهدر محضر رییس محترم اداره ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه
  در محضر رییس محترم اداره ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه
 • نشست پایان سال 1397نشست پایان سال 1397
  نشست پایان سال 1397
 • نشست پایان سال 1397نشست پایان سال 1397
  نشست پایان سال 1397
 • نشست پایان سال 1397نشست پایان سال 1397
  نشست پایان سال 1397
 • نشست پایان سال 1397نشست پایان سال 1397
  نشست پایان سال 1397
 • جشن رویش در دانشکدهجشن رویش در دانشکده
  جشن رویش در دانشکده
 • جشن رویش در دانشکدهجشن رویش در دانشکده
  جشن رویش در دانشکده
 • تجلیل از پژوهشگران برگزیده سال 97تجلیل از پژوهشگران برگزیده سال 97
  تجلیل از پژوهشگران برگزیده سال 97
 • بازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی قمبازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی قم
  بازدید از کتابخانه آیت الله مرعشی قم
 • بازدید از سرای مهر گروه روان شناسیبازدید از سرای مهر گروه روان شناسی
  بازدید از سرای مهر گروه روان شناسی
 • نشست "تصمیم گیری در مواجهه با مشکلات"نشست "تصمیم گیری در مواجهه با مشکلات"
  نشست "تصمیم گیری در مواجهه با مشکلات"
 • حضور پیشکسوتان در دانشکدهحضور پیشکسوتان در دانشکده
  حضور پیشکسوتان در دانشکده
 • پاییز در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسیپاییز در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
  پاییز در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
 • برگزاری همایش شبکه های دانشبرگزاری همایش شبکه های دانش
  برگزاری همایش شبکه های دانش
 • جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسیجشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
  جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
 • جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسیجشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
  جشن آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) در دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی
 • آغاز سال تحصیلی 98-97آغاز سال تحصیلی 98-97
  آغاز سال تحصیلی 98-97
 • بازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نامبازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نام
  بازدید معاون اموزشی دانشکده از روند ثبت نام
 • بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام
  بازدید رئیس دانشکده از روند ثبت نام
 • برگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاهبرگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاه
  برگزاری مراسم کارمندان نمونه دانشگاه
 • انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97
  انتخاب دکتر سعید رضائی به عنوان سرآمد آموزش 97
 • کارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتینکارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتین
  کارگاه آموزشی با حضور مایکلامارتین
 • بازدید از دبستان مفیدبازدید از دبستان مفید
  بازدید از دبستان مفید
 • بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
  بازدید از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 • هفته آموزش 97هفته آموزش 97
  هفته آموزش 97
 • انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97
  انتخاب دکتر رضائی به عنوان سرآمدآموزش97
 • سرآمدی97سرآمدی97
  سرآمدی97
 • دهه آموزشدهه آموزش
  دهه آموزش
 • روز روان شناس و مشاورروز روان شناس و مشاور
  روز روان شناس و مشاور
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • بازدید از موزه جنگبازدید از موزه جنگ
  بازدید از موزه جنگ
 • دیدار نوروزی دانشگاهدیدار نوروزی دانشگاه
  دیدار نوروزی دانشگاه
 • دیدار نوروزی دانشگاهدیدار نوروزی دانشگاه
  دیدار نوروزی دانشگاه
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
 • دیدار نوروزی دانشکدهدیدار نوروزی دانشکده
  دیدار نوروزی دانشکده
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی  
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.