۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره پژوهشكده</span>درباره پژوهشكده
معرفي پژوهشكده
رياست پژوهشكده
ماموريت ها و چشم انداز
نقشه سايت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه هاي پژوهشي</span>گروه هاي پژوهشي
Collapse مدلسازی اقتصادی و کاربردهای آن در اقتصادمدلسازی اقتصادی و کاربردهای آن در اقتصاد
معرفي گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای گروه</span>اعضای گروه
میرحسین موسوی
کریم امامی
حسام نیکوپور
مژگان اشتهاردی
اسماعیل صفرزاده
مهسا صادقی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالعات نابرابری، فقر و فساد</span>مطالعات نابرابری، فقر و فساد
درباره گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای گروه</span>اعضای گروه
حسین راغفر
فرشاد مومنی
وحیده نگین
میترا باباپور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدلسازی مبتنی بر عامل</span>مدلسازی مبتنی بر عامل
معرفی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای گروه</span>اعضای گروه
کبری سنگری مهذب
ندا عبدالوند
محمدرضا اسکویی
مهدی نوری زادگان
ستار مهربان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقتصاد اجتماعی</span>اقتصاد اجتماعی
معرفی گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای گروه</span>اعضای گروه
ابوالفضل شاه آبادی
نرگس درویش
مسعود الموتی
زینب شفیعی
احسان سلطانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فعاليت ها</span>فعاليت ها
كارگاه ها و نشست ها
آموزش
تعريف علم اقتصاد نوآوري2
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تحلیل های روز</span>تحلیل های روز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش های اقتصادی سال 1397</span>گزارش های اقتصادی سال 1397
گزارش اول
گزارش دوم
گزارش سوم
گزارش چهارم
گزارش پنجم
گزارش ششم
گزارش هفتم
گزارش هشتم
گزارش نهم
گزارش دهم
گزارش یازدهم
گزارش دوازدهم
گزارش سیزدهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش های اقتصادی سال 1398</span>گزارش های اقتصادی سال 1398
گزارش چهاردهم
گزارش پانزدهم
گزارش شانزدهم
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقتصاد رفتاری و تجربی</span>اقتصاد رفتاری و تجربی
معرفی آزمایشگاه اقتصاد رفتاری
معرفی اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی
اسلایدهای کلاس اقتصاد رفتاری
ثبت نامدانشگاه الزهرا
 تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاكس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.