۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
شماره هاي تماس
**بخش اداری و پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

مرتضی عبدالحسینی

مدیر امور عمومی

2310

85692310

فرشته اشکان

کارشناس مسئول پژوهش

2285

85692285

شرف نساء طاهری

مسئول دفتر ریاست

2851

85692851

رقیه نظری

کارشناس مجلات

2051

85692051

عاطفه باقری

کارشناس IT و روابط عمومی

2383

85692383


**بخش آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مستقیم

ریحانه ماله میر

کارشناس مسئول آموزش

2282

85692282

فهیمه سیری

کارشناس آزمایشگاه روان شناسی

2384

85692384

اکرم مقدم

کارشناس آموزش

2298

85692298

زهرا توکلی

کارشناس امور هیات علمی

2847

85692847

عذرا معین الدینی

کارشناس آموزش

2284

85692284

زهرا موسوی

کارشناس آموزش

2050

85692050

معصومه نظری

کارشناس آموزش

2312

85692312

زهره نامنی

کارشناس آموزش

2299

85692299

اعظم رستگار

کارشناس آموزش

2309

85692309

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/29
تعداد بازدید:
11102
دانشگاه الزهرا
 تهران،خیابان ده ونک، روبروی درب اصلی دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی  
کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188049937+ فاکس : 982188041464+
                  edupsy@alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.