۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

معرفي گروه

گروه مدلسازي اقتصادي

مدل، ساختاري نظري براي بيان فرايندها- وسيله مجموعه اي از متغيرها و روابط بين آنها است. مدل اقتصادي يك چارچوب طراحي شده براي توضيح فرآيندهاي پيچيده با استفاده از روش هاي رياضي و آمار است. يكي از محدوديت هاي نظام برنامه ريزي، كمبود پژوهش هاي كاربردي و كارشناسي با استفاده از دانش روز است. طراحي مدل هاي متناسب با شرايط اقتصاد ايران مي تواند بستري مناسب براي بهره گيري از فناوري اطلاعات و مدلهاي رياضي در جهت استفاده بهينه از منابع اطلاعاتي و داده هاي بومي فراهم آورده و تحليل هاي سياستي دقيق تري را ارائه نمايد.

گروه مدلسازي تلاش مي كند كه در اين مهم ايفاي نقش كرده و مشاركتي موثر داشته باشد. از اين رو، اهداف زير را براي خود تبيين نموده است:

1- طراحي و اجراي انواع مدل ها در حوزه هاي علوم اقتصادي، اجتماعي و مديريتي، سياسي، رفتاري؛ به نحوي كه شرايط خاص تجربي و واقعي موضوع مورد بررسي در آن لحاظ گرديده و تحليل هاي سياستي كارآمد ارائه گردد.

2-نشر آخرين دست آوردهاي علمي با استفاده از دو برنامه زير:

الف- برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت

ب- تهيه كتب، جزوه و مقالات پژوهشي كاربردي

تاریخ به روز رسانی:
1396/07/12
تعداد بازدید:
3349
 تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاکس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.