۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

مجموعه گزارش های منشور اقتصادی

فهرست موضوعات مجموعه گزارش های منشور اقتصادی

 

گزارش 1 - فرضیات حاکم بر گزارش های منشور اقتصادی

گزارش 2 - جهتگیری های اقتصادی و چشمانداز های سیاستگذاری

گزارش 3 - برنامه مبارزه با فساد

گزارش4 - نقش دولت در اقتصاد و ضرورت اصالحات سازمانی

گزارش 5 - تقویت پول ملی و کنترل تورم

گزارش 6 - محور های رشد اقتصادی و توسعه صنعتی (گذار از اقتصاد نامولد به اقتصاد تولیدی)

گزارش 7 - اصالحات نظام بانکی

گزارش 8 - سرمایه انسانی و اقتصاد دانش بنیان

گزارش 9 - بحران بیکاری و خلق شغل با نگاهی به آینده شغل

گزارش 10 - نابرابری ها، علل بروز و روش های کاهش آنها

گزارش 11 - فقر، علل بروز، اصول موضوعه فقرزدایی، روش های فقرزدایی

گزارش 12 - اصلاحات بیمه های اجتماعی

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/09
تعداد بازدید:
763
 تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاکس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.