۱۴۰۳ سه شنبه ۲۶ تير

گزارش اول

بسمه تعالی

گزارش 1؛ تقدیم به ملت شریف ایران

رئیس جمهور: وضعیت کنونی ارز تصمیم دولت است

رئیس جمهور در جلسه با جمعی از اقتصاددانان (23/7/1397) برای بار دوم مسئولیت وضعیت کنونی ارز را به عنوان تصمیم دولت پذیرفت؛«در دولت نظر جمع بر این بوده که سیاست های ارزی چند ماه گذشته اعمال شود. دولت در شرایط کنونی حتی می­تواند نرخ دلار را به 6 هزار تومان هم کاهش دهد، اما با توجه به وضعیت پیش رو و مواردی که نیاز حفظ ذخایر ارزی کشور را بیش از هر زمان دیگری دو چندان می کند، چنین اقدامی از سوی دولت برای کاهش نرخ صورت نمی­گیرد و بیشترین مدیریت را درباره منابع ارزی کشور هم اکنون صورت می­دهند.» ایشان در جلسه 22/7/1397 دانشگاه تهران اظهار کرد که «اگر شما راه حل بهتری دارید به ما یاد بدهید. من چندین بار نامه اساتید دانشگاه را خوانده ام، اما نتوانسته­ام چندان استفاده­ای ببرم.» رئیس جمهور وانمود می کند که راه دیگری برای حفظ ذخایر ارزی و همزمان کنترل قیمت ارز وجود ندارد. اما به نظر می­رسد این تنها بهانه­ای است برای ادامه چپاول مردم توسط حامیان این سیاست ها.

در اقتصاد ایران دولت (60 درصد) و بنگاه های شبه دولتی (30 درصد) عرضه کننده اصلی ارز با فروش منابع خام و اولیه هستند و بازار عمیق ارزی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی مولد مانند اقتصادهای مبتنی بر بازار موضوعیت ندارد.

در چند ماه اخیر، تیم اقتصادی دولت بر مبنای آموزه های اقتصاد بازارِ رها، دولت را وادار کرد که در بازار ارز مداخله نکند و از سوی دیگر نیز بنگاه های شبه­دولتی حتی از عرضه ارز در بازار ثانویه امتناع کردند. بنابراین کمبود عرضه عامل اصلی در جهت افزایش قیمت هاست. از سوی دیگر تیم سیاستگذار بر اساس همان آموزه ها، مانع از اعمال محدودیت برروی کالاهای وارداتی غیرضرور می شود، گویا خروج ارز از این منظر موجب نگرانی دولت نیست. در شرایطی که کمبود تصنعی-دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز شده است، قطعا نبود محدودیت بر روی واردات کالا های غیرضروری منجر به تشدید روند افزایش قیمت ارز می­شود. در این شرایط سفته بازی نیز به کمک کمبود عرضه آمده و روند رشد قیمت­ها را تسریع می­کند. چنان چه سعدی علیه الرحمه در باب سیرت پادشاهان در گلستان می فرماید «سَرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، عدم دخالت دولت در زمان لازم و آزاد گذاشتن دست رانت جویان و آزمندان، کار را به جایی می­رساند که مهار آن دیگر ممکن نباشد.

در اقتصادی که بر خلاف اقتصادهای بازار، حتی رابطه اقتصادی دولت با مردم از بالا به پایین است و اصحاب قدرت پاسخگو نیستند، فساد و رانت بر همه چیز مسلط می­باشد، شفافیت وجود ندارد، نیروهای اقتصادی نامولد بر مولد غلبه دارند، مزیت های رانتی جای مزیت های رقابتی را گرفته­اند، بخش خصوصی مستقل و واقعی قدرت ندارد و بخش شبه دولتی و وابستگان دولت بر اقتصاد سلطه دارد، بی­تردید بکارگیری ابزاری، گزینشی و تک­بعدی یک نظریه اقتصاد بازارِ رها همان گونه که تجربه شده، منجر به بحران­ها و مخاطرات جدی می­شود.

سعدی علیه الرحمه می فرماید «چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن»، در نتیجه در زمانی که با توجه به تحریم­ها، عرضه کافی ارز امکانپذیر نیست، کلیدی­ترین راهکار محدود کردن تقاضای ارز با اعمال محدودیت بر واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری، مبارزه با قاچاق و خروج سرمایه است.

پیامد­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 3 تا 4 برابر کردن قیمت دلار به بهانه حفظ ذخایر ارزی، برای مردم و ثبات جامعه می­تواند بسیار نگران­کننده باشد. از جمله این که اگر تحریم ها سخت تر شوند، چه تضمینی برای دسترسی به این ذخائر وجود دارد؟ همچنین باید توجه داشت که منافع احتمالی (آتی) چنین اقدامی در برابر هزینه های قطعی (حال) آن- از جمله، ورشکستگی گسترده واحد های تولیدی، رشدو گسترش بی­سابقه نابرابری و فقر و در پی آن احساس ناامنی در ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی- نه تنها هیچ توجیه منطقی ندارد، بلکه تردید های جدی در ذهن مردم ایجاد می کند؟ آیا سیاستگذاران به پیامد های تصمیمات خود بر بخش تولید کشور، گسترش امواج خُردکننده بیکاری­بر زندگی مردم و به ویژه گروه های متوسط و پایین­درآمدی و نیز بر امنیت روانی جامعه آگاهی دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، مسئولیت همه پیامد ها متوجه آنهاست؛ و اگر آگاهی ندارندلطفا این یادداشت را جدی بگیرند.

 
 
حسین راغفر- احسان سلطانی 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/16
تعداد بازدید:
2357
 تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاکس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.