۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
زینب شفیعی
 
دکتر زینب شفیعی 
 

                                                                         رزومه علمی

سوابق تحصیلی                                                                                            

§        کارشناسی: علوم اجتماعی/ دانشگاه تهران (1390)

§        کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی/ دانشگاه تهران (1392)

§        دکتری: جامعه‌شناسی اقتصادی/ دانشگاه تهران (1396)

§        پسادکتری: خوشه دانش‌بنیان صنایع‌دستی مدرن با تاکید بر کارآفرینی زنان / دانشگاه الزهرا (1397)

افتخارات

§        رتبه اول مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی(برنامه ریزی رفاه اجتماعی)دانشگاه تهران در بین تمامی دانش آموختگان در سال 90

§        رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی(برنامه ریزی رفاه اجتماعی)دانشگاه تهران در بین تمامی دانش آموختگان در سال 92

§        رتبه اول مقطع دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه تهران در بین دانش آموختگان در سال 96

سوابق کاری

§        مدیر داخلی مجله نظریه اجتماعی متفکران مسلمان( نامه علوم اجتماعی سابق)/دانشگاه تهران

سوابق آموزشی

§        دستیار استاد در درس جامعه‌شناسی هنر، دانشگاه تهران

§        دستیار استاد در درس جامعه‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران

§        تدریس مبانی جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

§        تدریس مبانی جامعه شناسی 2، دانشگاه علامه طباطبایی

§        تدریس زن در هنر، دانشگاه الزهرا

§        تدریس جامعه شناسی هنر، دانشگاه علامه طباطبایی

§        تدریس جامعه شناسی کار و شغل، دانشگاه علامه طباطبایی

§        تدریس جامعه شناسی شهری و توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی

§        تدریس جامعه شناسی صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

§        تدریس جامعه شناسی صنعتی، دانشگاه الزهرا

عناوین پایان نامه ها

§        پایان‌نامه کارشناسی ارشد: سیاست ازدواج در ایران: مطالعه ارزش ها و ملاک های همسریابی در سایت اینترنتی طوبی/دانشکده علوم اجتماعی/دانشگاه تهران

§        رساله دکتری:جامعه شناسی کنش اقتصادی زنان کارآفرین: با تاکید بر برندهای صنایع دستی/دانشکده علوم اجتماعی/دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی (مقالات)

 §        بازتولید ارزش‌های محافظه‌کارانه در همسر‌‌یابی اینترنتی (مطالعه‌ی موردی سایت همسر‌یابی طوبی)/ دو فصلنامه علمی پژوهشی جهانی رسانه/ دانشگاه تهران/دوره 9 (شماره 1): شماره پیاپی 17 - بهار و تابستان 1393 https://journals.ut.ac.ir/article_66507_d52446f6c3b30aad890070ed12e847bc.pdf

§        آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت‌های جنسیتی در ترجیحات همسریابی اینترنتی/فصلنامه علمی پژوهشی زن در توسعه و سیاست/ دانشگاه تهران/ دوره 13، شماره 2، تابستان 1394 https://jwdp.ut.ac.ir/article_55991_ae6b957b86cdb720f9bf23bddf00c42a.pdf

§       همگون‌گزینی پدیده‌ای عام در جامعه ناهمگون ایران: تبیین همسان همسری اینترنتی جوانان/دو فصلنامه علمی پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران/دانشگاه تهران/دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 https://journals.ut.ac.ir/article_63793_6534e90eb1904f2d9c5b33b5e291e9f8.pdf

§        "بازگشت به خانه": مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی/فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی/دانشگاه علامه طباطبایی/سال نهم، شماره 34، بهار 1397 http://journals.atu.ac.ir/article_9001_e014a727ee7feac97ce2f72365b8bbc0.pdf

§        "تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده‌ی نوظهور صنایع‌دستی مدرن در عصر شبکه‌ها/دو فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات/دانشگاه تهران/دوره 10، شماره اول، بهار و تابستان 1397 https://jsal.ut.ac.ir/article_70805_1b3b33060cb1d9d6061b104e87a108bc.pdf

§        منفعت طلبی زنانه: مطالعه کیفی کنش اقتصادی زنان کارآفرین/دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه‌شناختی/دانشگاه تهران

§        بیمه و تامین اجتماعی در اسلام/فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی/شماره نهم/زمستان 93

سوابق پژوهشی (کتاب ها)

§        "دو جهان موازی: مطالعه جامعه شناسی اقتصاد صنایع دستی مدرن" از مجموعه اقتصاد فرهنگ/پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات/وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/1397 https://www.mehrnews.com/news/4758847/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%DB%80-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86

§        "ویترین های مجازی (مطالعه صنایع دستی مدرن در پارادیم جامعه‌شناسی اقتصادی)"/پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات/وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی /1397 (در حال چاپ)

نشست های علمی

§        برگزارکننده و سخنران سلسله نشست‌های تخصصی"هنر در زندگی روزمره: نگرش های جدید به برندسازی در حوزه صنایع دستی"/انجمن جامعه شناسی ایران/ دانشکده علوم اجتماعی/دانشگاه تهران

§        برگزارکننده و سخنران سلسله نشست‌های تخصصصی"هنر در زندگی روزمره: تجربه زنانه برندسازی صنایع دستی در ایران"/انجمن جامعه شناسی ایران/ دانشکده علوم اجتماعی/دانشگاه تهران

§        برگزارکننده و سخنران سلسله نشست‌های تخصصی"هنر در زندگی روزمره: آیا هنرهای مردم محکوم به شکست است؟"/انجمن جامعه شناسی ایران/ دانشکده علوم اجتماعی/دانشگاه تهران

§        سخنران نشست تخصصی "برندسازی در حوزه صنایع‌دستی"/پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

§        سخنران نشست تخصصی"برندسازی در صنایع‌دستی"/سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

§        سخنران نشست تخصصی "بررسی موانع فرهنگی کارآفرینی و کسب و کار زنان در حوزه های صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی"/وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

§        سخنران کارگاه آموزشی "از برند که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم (راهکارهایی برای برند اجتماعی شدن)"/همایش بین‌المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک: رویکرد توسعه پایدار/دانشگاه الزهرا

§        برگزارکننده کارگاه آموزش" جواهرات معاصر"/همایش بین المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک: رویکرد توسعه پایدار/دانشگاه الزهرا

§        برگزارکننده و سخنران سلسله نشست‌های تخصصصی"بازخوانی روایت‌های موفق در عرصه کارآفرینی هنر"/پژوهشکده مطالعات اقتصادی با همکاری دانشکده هنر/دانشگاه الزهرا

§        سخنران نشست تخصصی "هنرهای زنان: جاودان یا فراموش شده؟! (بازخوانی روایت موفق برند زیورآلات میم)/هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

§        سخنران نشست تخصصی هفته صنایع‌دستی دانشگاه هنر "بیرون از دانشگاه چه چیزی در انتظار ماست؟"/ دانشگاه هنر

§        سخنران سلسله نشست‌های تخصصی همایش ملی هنرهای سنتی و صنایع دستی در بوم‌گردی "تبیین جامعه شناختی جایگاه عروسک‌های بومی در میدان هنر"/وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی/پژوهشکده هنرهای سنتی

 

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/20
تعداد بازدید:
637
دانشگاه الزهرا
 تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاكس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.