۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۶ ارديبهشت

زینب شفیعی

 
دکتر زینب شفیعی 
 

                                                                         رزومه علمی

سوابق تحصیلی                                                                                            

§        کارشناسی: علوم اجتماعی، دانشگاه تهران (1390)

§        کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی، دانشگاه تهران (1392)

§        دکتری: جامعه‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تهران (1397)

§        پسادکتری: خوشه دانش‌بنیان صنایع‌دستی مدرن با تاکید بر کارآفرینی زنان، دانشگاه الزهرا (1398)

افتخارات

§        رتبه اول مقطع کارشناسی رشته علوم اجتماعی(برنامه ریزی رفاه اجتماعی)دانشگاه تهران در بین تمامی دانش آموختگان در سال 90

§        رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی(برنامه ریزی رفاه اجتماعی)دانشگاه تهران در بین تمامی دانش آموختگان در سال 92

§        رتبه اول مقطع دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه تهران در بین دانش آموختگان در سال 96

سوابق کاری

§        مدیر داخلی مجله نظریه اجتماعی متفکران مسلمان (نامه علوم اجتماعی سابق)، دانشگاه تهران

سوابق آموزشی

§        دستیار استاد در درس های جامعه‌شناسی اقتصادی و جامعه‌شناسی هنر، دانشگاه تهران

§        تدریس مبانی جامعه‌شناسی 1 و 2، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا

§        تدریس زن در هنر، دانشگاه الزهرا

§         تدریس جامعه شناسی هنر، دانشگاه علامه طباطبایی

§       تدریس جامعه شناسی کار و شغل، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا

§       تدریس جامعه شناسی شهری و توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی

§        تدریس جامعه شناسی صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا

§       تدریس جامعه شناسی کارآفرینی، دانشگاه الزهرا

§      تدریس جامعه شناسی سازمان ها، دانشگاه الزهرا

عناوین پایان نامه ها

§        پایان‌نامه کارشناسی ارشد: سیاست ازدواج در ایران: مطالعه ارزش ها و ملاک های همسریابی در سایت اینترنتی طوبی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

§        رساله دکتری:جامعه شناسی کنش اقتصادی زنان کارآفرین: با تاکید بر برندهای صنایع دستی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

سوابق پژوهشی (مقالات)

  §    بازتولید ارزش های محافظه کارانه در همسریابی اینترنتی(مطالعه موردی سایت همسریابی طوبی)، دو فصلنامه علمی پژوهشی جهانی رسانه، دانشگاه تهران، دوره 9 (شماره 1): شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1393 https://journals.ut.ac.ir/article_66507_d52446f6c3b30aad890070ed12e847bc.pdf

§      آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت‌های جنسیتی در ترجیحات همسریابی اینترنتی، فصلنامه علمی پژوهشی زن در توسعه و سیاست، دانشگاه تهران، دوره 13، شماره 2، تابستان 1394 https://jwdp.ut.ac.ir/article_55991_ae6b957b86cdb720f9bf23bddf00c42a.pdf

§     همگون‌گزینی پدیده‌ای عام در جامعه ناهمگون ایران: تبیین همسان همسری اینترنتی جوانان، دو فصلنامه علمی پژوهشی بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه تهران، دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 https://journals.ut.ac.ir/article_63793_6534e90eb1904f2d9c5b33b5e291e9f8.pdf

§     "بازگشت به خانه": مطالعه کیفی خوداشتغالی و کنش کارآفرینانه زنان فارغ‌التحصیل دانشگاهی/فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، سال 9، شماره 34، بهار 1397 http://journals.atu.ac.ir/article_9001_e014a727ee7feac97ce2f72365b8bbc0.pdf

§     "تولدی دیگر": مطالعه کیفی پدیده‌ی نوظهور صنایع‌دستی مدرن در عصر شبکه‌ها، دو فصلنامه علمی پژوهشی جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دانشگاه تهران، دوره 10، شماره اول، بهار و تابستان 1397 https://jsal.ut.ac.ir/article_70805_1b3b33060cb1d9d6061b104e87a108bc.pdf

§       منفعت طلبی زنانه: مطالعه کیفی کنش اقتصادی زنان کارآفرین، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات جامعه‌شناختی، دانشگاه تهران

      §   "خانواده، دوستان، غریبه‌ها": مطالعه کیفی شبکه‌سازی زنان در حوزه صنایع‌دستی مدرن، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران،  پژوهشکده مطالعات مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 

§      بیمه و تامین اجتماعی در اسلام، فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره نهم، زمستان 1393

سوابق پژوهشی (کتاب ها)

§    "دو جهان موازی: مطالعه جامعه شناسی اقتصاد صنایع دستی مدرن" از مجموعه اقتصاد فرهنگ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1397 http://www.ibook.ricac.ac.ir/BookView/519/%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86

    §  عصر دست سازه های مدرن (مطالعه ای جامعه شناختی)"،انتشارات سروش، 1399  

§  "ویترین های مجازی (مطالعه صنایع دستی مدرن در پارادیم جامعه‌شناسی اقتصادی)"، 1399 (در حال چاپ)

نشست های علمی

§ برگزارکننده و سخنران سلسله نشست‌های تخصصی"هنر در زندگی روزمره: نگرش های جدید به برندسازی در حوزه صنایع دستی"، انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی/دانشگاه تهران

§ برگزارکننده و سخنران سلسله نشست‌های تخصصصی"هنر در زندگی روزمره: تجربه زنانه برندسازی صنایع دستی در ایران"، انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

§ برگزارکننده و سخنران سلسله نشست‌های تخصصی"هنر در زندگی روزمره: آیا هنرهای مردم محکوم به شکست است؟"، انجمن جامعه شناسی ایران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

§  سخنران نشست تخصصی "برندسازی در حوزه صنایع‌دستی"، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

§  سخنران نشست تخصصی"برندسازی در صنایع‌دستی"، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

§ سخنران نشست تخصصی "بررسی موانع فرهنگی کارآفرینی و کسب و کار زنان در حوزه های صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی"، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

§ سخنران کارگاه آموزشی "از برند که حرف می زنیم از چه حرف می زنیم (راهکارهایی برای برند اجتماعی شدن)"، همایش بین‌المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک: رویکرد توسعه پایدار، دانشگاه الزهرا

§ برگزارکننده کارگاه آموزش" جواهرات معاصر"، همایش بین المللی طراحی و تولید منسوجات و پوشاک: رویکرد توسعه پایدار، دانشگاه الزهرا

§ برگزارکننده و سخنران سلسله نشست‌های تخصصصی"بازخوانی روایت‌های موفق در عرصه کارآفرینی هنر"، پژوهشکده مطالعات اقتصادی با همکاری دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

§ سخنران نشست تخصصی "هنرهای زنان: جاودان یا فراموش شده؟! (بازخوانی روایت موفق برند زیورآلات میم)، هشتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر

§ سخنران نشست تخصصی هفته صنایع‌دستی دانشگاه هنر "بیرون از دانشگاه چه چیزی در انتظار ماست؟"، دانشگاه هنر

§ سخنران سلسله نشست‌های تخصصی همایش ملی هنرهای سنتی و صنایع دستی در بوم‌گردی "تبیین جامعه شناختی جایگاه عروسک‌های بومی در میدان هنر"، وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، پژوهشکده هنرهای سنتی

 

 
 
 
 
 

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/03
تعداد بازدید:
2126
 تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا ( س )
  کدپستی : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاکس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.